ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

4 Ağustos 2021 00:09:00

BAZI KDV BEYANNAMELERİNDE HESAPLANAN KDV  YOKSA KDV ARTIRIMI NASIL YAPILIR?

7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b-3) bendi uyarınca;

1-KDV artırımında bulunulan yıl içindeki vergilendirme dönemlerinden herhangi birisine ilişkin KDV beyannamesinde “Hesaplanan KDV” bulunmayanmükelleflerin, gelir veya kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunmaları zorunludur.

2-Mükelleflerin KDV artırımından yararlanmak istedikleri yıl içindeki bazı dönemlerine ait beyannamelerinde, tecil-terkin uygulaması kapsamındaki işlemler dışındakiişlemleri dolayısıyla “Hesaplanan KDV” yer alması durumunda, vergi artırımı nedeniyle ödemeleri gereken verginin tespiti için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulundukları tutarın %18’i ile karşılaştırma yapılması gerekmektedir. Artırım talebi nedeniyle ödenmesi gereken vergi, önce mükellefin beyanname verme durumuna göre tutarlardan büyük olanı, artırım nedeniyle ödenmesi gereken vergi olarak kabul edilir.

3- Yıl içindeki beyannamelerinin tamamını vermekle birlikte, beyannamelerin bazılarında “Hesaplanan KDV” bulunmayan mükelleflerin artırım talebinde bulunmaları hâlinde, hesaplanan vergi bulunan beyannamelerindeki hesaplanan vergiler toplanacak ve bu toplama, ilgili yıl için öngörülen artırım oranı uygulanarak artırım tutarı hesaplanacaktır. Ancak bu tutar, mükellefin gelir/kurumlar vergisi matrah artırımına %18 oranı uygulanmak suretiyle bulunan tutardan küçük olursa büyük olan tutar dikkate alınır.

Örnek

(T) Halı A.Ş.’nin 2020 dönemi bazı işlemleri şöyledir:

 

1- Mükellefin, 2020 hesap dönemi matrah artırım tutarı 1.000.000.-TL‘dir.

2-2020 dönemi hesaplanan KDV bildirimi şöyledir (mükellefin Nisan, Haziran ve Aralık/2020 vergilendirme dönemlerinde vergiye tabi satış işleminin olmaması nedeniyle bu dönemlere ait 1 No.lu KDV Beyannamelerinde “Hesaplanan KDV” beyanı bulunmamaktadır).

 

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları