SAĞLIK KÖŞESİ

SAĞLIK KÖŞESİ

25 Şubat 2020 00:15:00

VİDEO YARDIMLI TORAKOSKOPİK CERRAHİ (VATS)

Opr. Dr. İbrahim NACAK

SANKO Üniversitesi Hastanesi

Göğüs Cerrahisi Uzmanı

 Video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS), endoskopik cerrahide aletlerin ve tekniklerin gelişmesi ile birlikte son yıllarda göğüs cerrahisinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS), video kamera yardımıyla göğüs  duvarında  açılan 1, 2 veya 3 adet 1,5 santimlik  kesiden  göğüs  kafesi  içine  aletlerle girerek, genel  anestezi  altında  yapılan  bir  ameliyattır.

 Bu ameliyat oldukça  kısa  sürede gerçekleştiğinden anestezi kaynaklı olumsuz etkiyi azaltıp, ameliyatın  travmatik  etkisini  en aza indirmektedir. Bu da hastanın hastanede kalış süresini azaltarak, konforlu bir operasyon sonrası dönem sağlamaktadır.

Cerrahi avantajları

Bu tedavi yöntemi açık cerrahiye kıyasla daha az girişimsel ve yan etkisi daha azdır. VATS uygulanan hastalarda büyük adaleler kesilmemekte, kaburgalar ve eklemler yerlerinden ayrılmamakta, tendonlar, sinirler ve damarlar harap edilmemektedir.

Ameliyat sonrası ağrı ve hastanın iyileşme periyodu üzerinde negatif bir etkisi görülmemiştir. VATS ile pulmoner fonksiyonların korunduğu önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. Hava yollarında büzüşme oranı torakotomi yapılan hastalara göre düşüktür. VATS uygulamalarında çabuk iyileşme, erken işe dönme ile maliyetleri düşürmektedir.

VATS ENDİKASYONLARI (GEREKLİLİĞİ)

 

Tanısal

 • Plevral (akciğer zarları arasındaki) sıvılar (benign veya malign)
 • Plevral ve akciğer kaynaklı kitle biyopsisi
 • Difüz interstisyel akciğer hastalığı
 • Mediastinal lenf bezi biyopsisi
 • Mediastinal kitle biyopsisi

 

Tedavi Edici

 • Reynauld sendromu (ellerde soğukluk, morarma ve ağrı)
 • Pnömotoraks (göğüs boşluğunda hava toplanması) tedavisi
 • Plevral sıvılar (göğüs boşluğunda iltihaplı veya iltihapsız sıvı toplanması)
 • Travmalarda tanı ve tedavi için
 • Plöridezis (akciğer zarının yapıştırılması) (termal, mekanik, kimyasal)
 • Akciğerin  kistik ve  büllöz (hava ve sıvı kesecikleri) hastalıkları 
 • Metastatik (diğer organlardan köken alan)  akciğer tümörleri
 • Primer akciğer kanserleri
 • Sınırlı kalp rezervi  olan  seçilmiş (erken  evre) akciğer  kanserleri
 • Mediastinal kitle ve kist operasyonları
 • Kalp zarı etrafındaki sıvıların boşaltılması
 • Omurga etrafındaki apselerin boşaltılması
 • Bazı iyi huylu yemek borusu hastalıkları 

Video yardımlı torakoskopik cerrahi, Göğüs Cerrahisi Kliniğimiz tarafından başarıyla uygulanmaktadır.

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları