Anıl Özmutlu

Anıl Özmutlu

7 Ocak 2021 00:14:00

KAYYUM

18.02.1982 tarih ve 17609 sayılı Resmi Gazete.

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği.

*

Madde 4a.

Rektör seçimi ve atanması.

Görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak öğretim üyeleri tarafından altı rektör adayı seçilerek

belirlenir.

            Belirlenen rektör adaylarından üçü Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenir.

            Cumhurbaşkanı’na sunulur.

Cumhurbaşkanı bu üç adaydan birini rektör olarak atar.

            *

            Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır.

            Oy veren öğretim üyeleri oy pusulasına yalnızca bir isim yazabilir.

            *

            Bu Türkiye Cumhuriyeti’nde böyle.

            Peki dış dünyada nasıl?

            *

            Almanya.

            Aralarında öğrenci temsilcilerinin de bulunduğu üniversite kurulu, rektör adayını belirleyip Eyaler Eğitim bakanının onayına sunuyor.

            Eyalet eğitim Bakanı bu adayı veto ederse kurul yeniden bir aday belirliyor.

            *

            Fransa.

            Öğretmen, öğrenci ve akademik personelden oluşan kişilerce seçilerek üniversite konseyine sunuluyor.

           

Konsey tarafından atanıyor.

*

İngiltere.

Profesörlerin haricinde özel sektör temsilcileri ve öğrencilerin de üye olduğu üniversite komiteleri

tarafından aday gösteriliyor.

            Üniversite konseyi tarafından süresiz atanıyor

            *

            Yunanistan.

            Seçiciler kurulunun üniversitenin profesör ve doçentleri arasından seçtiği rektör Eğitim Bakanı tarafından atanıyor.

            *

            İsveç.

            Aralarında bir öğrenci temsilcisinin bulunduğu 11 üyeli üniversite Yanetim Kurulu’nun görüşü alınarak Bakanlar Kurulu tarafından atanır.

            *

            Peki ya Amerika Birleşik Devletleri’nde durum nasıl?

            Anglo-sakson yönetim modelini uygulayan üniversitelerde rektör, üniversite yönetim kurulu

Tarafından ve üniversite dışından seçiliyor.

Harvard Üniversitesi’nde rektör ataması mezunlar derneği tarafından yapılıyor.

New York State Üniversitesi’nde rektörü üniversite personeli seçiyor, mütevelli heyeti atıyor.

*

Bakıldığı zaman farklı şekillerle de olsa demokrasi hakim tüm bu seçimlerde.

Üniversiteler gibi özerk olan kurumlarda çalışanlar kendilerini yönetmesini istediği kişi tarafından yönetiliyor.

*

Kayyum adı verilen müessese diğer ülkelerde var mı bilmiyorum.

Ama bizde çok yoğun bir şekilde işletiliyor.

*

Nedir kayyum?

Türk Dil Kurumu’na göre belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için resmi

makamlarca yetkili olarak görevlendirilmiş kimse.

Yani belli bir işin ya da kurumun başındaki görevli olan yetkilinin yetkilerinin elinden alınarak yerine

üst yönetim tarafından ATANMIŞ kişidir.

*

Atama ile görevlendirilen mevkilerde kayyum atanması herhangi bir problem yaratmaz.

Çünkü o görevdeki kişi zaten herhangi bir seçimi kazanarak, çoğunluğun isteği üzerine değil, üst

yönetimin ataması ile göreve gelmiştir.

Ama demokrasinin en yoğun şekilde yaşaması gereken, özerk üniversitelerde göreve gelecek olan

rektörlerin hem kanunlar gereği, hem de etik kurallar nedeni ile seçimle iş başına gelmesi çok önemlidir.

Geleceğimizi emanet ettiğimiz, Cumhuriyeti yükseltecek ve yüceltecek olan gençlerimizin demokrasi

kültürü ile yetişmesi ve ilerde bizleri de bu mantık ve kültürle yönetmesi için olmazsa olmazdır.

*

Boğaziçi Üniversitesi’nde başlayan isyan ve olayların temel nedeni budur.

Sadece istemedikleri birisi tarafından yönetilmek istememe değildir.

Ya da sadece iktidara ve kararlarına karşı gelmek değildir amaç.

*

Asıl problem bağımsızlığımızın temeli olan demokratik yönetilme hakkının ellerinden, ellerimizden

alınmış olmasıdır.

Bu mantıkla devam edildiği sürece de hiçbir ilerleme kaydedemeyeceğimiz aşikardır.

*

Ki bu durumu en iyi açıklayan cümle Cumhurbaşkanı tarafından İbn Haldun Üniversitesi açılış

konuşmasında söylendi:

“Samimi bir muhasebe ile geçtiğimiz 18 yılda her alanda tarihi eserlere ve hizmetlere imza attığımızı

ama eğitim ve öğretimde, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum.”

*

Bundan güzel açıklanamazdı sanırım.

 

********************************************************************************

Aklınızda bulunsun:  Özgürlük adaletten başka bir şey değildir. VOLTAIRE

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları