ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

22 Şubat 2020 00:00:00

GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

 2019 hesap dönemi Kurumlar Vergisi beyannamesi hazırlanırken geçmiş yıllar zararlarının mahsubunda aşağıdaki konulara azami riayet edilmesi mükelleflerimizin menfaatine olacaktır.

1) Gelir veya Kurumlar vergisi mükelleflerinin beyannamelerinde beyan ettikleri herhangi bir yıla ilişkin zarar en fazla takip eden 5 (beş) yılın kazancından indirim konusu yapılabilmektedir.

2) 2019 yılına ait hesap döneminde, 2014-2018 hesap dönemlerine ait zararlar mahsup edilebilir.

3) Gelir ve Kurum kazancından mahsup edilen zararlar ile ertesi yıllara devreden zararların hangi dönemle ilgili olduğu beyannamede ayrı ayrı belirtilmelidir.

4) Cari yılda zarar olması nedeniyle mahsubu yapılamayan geçmiş yıl zararların, cari yılda da ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir.

5) Ayrıca geçmiş yıl zararı, mahsup imkanının doğduğu ilk hesap döneminde gelir ve kurum kazancından mahsup edilmelidir. Mahsup edilmemesi durumunda, sonraki yıllarda geçmiş yıl zararları mahsup edilemez.

6) Beyannameye dahil edilmeyen ilgili yıl zararı sonraki yılda mahsup imkanı olmadığından zararın mahsubundan vazgeçilmiş sayılır.

7) 2014-2017 yılları için matrah artırımı yapan mükelleflerin, artırım yaptıkları yıla ilişkin geçmiş yıl zararlarının yarısını mahsup etme hakkı bulunmaktadır. 

 

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları