ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

2 Aralık 2019 00:42:00

FİRMALAR, VERGİ ÖDEMELERİNİ ÖZEL BANKALARDAN NEDEN YAPAMAZ?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından özel bankalara gönderilen bir yazıyla; 01.01.2020 tarihinden itibaren vergi tahsilatı yetkilerinin sonlandırıldığı bildirilmiştir. Buna göre; özel bankaların merkez, şube, internet bankacılığı, ATM, telefon bankacılığı dahil her türlü kanal aracılığıyla yaptıkları vergi tahsilatı uygulamaları sona erecektir.

A- 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Vergi Ödemeleri Nasıl Yapılır?

  • Kamu bankalarının merkez, şube, internet bankacılığı, ATM, telefon bankacılığı aracığıyla,
  • Gelir İdaresi Başkanlığının gib.gov.tr internet adresinden kredi kartı ile (özel ve kamu ayrımı olmaksızın),
  • Vergi Dairelerinin veznelerinden,

Vergi ödemeleri yapılabilecektir.

B- Vergi Dairesi Veznesinden Ödenmesi Kabul Edilmeyen Vergiler (Bankalara Ödenmesi Zorunluluğu Getirilen Vergiler)

29.06.2008 tarih ve 26921 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri A, 2 Sıra Nolu Tahsilat Genel Tebliği ile, Seri A 1 Sıra Nolu Tahsilat Genel Tebliğinin “Ödeme Şekli” başlıklı alt bölümünün 2. fıkrası değiştirilerek; kanuni sürelerinde beyan edilen Kurumlar Vergisi ve Geçici Verginin 1.1.2008 tarihinden itibaren, Kurumların I ve II nolu KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri ile kurum ve gelir stopaj ödemelerinin de 1.1.2009 tarihinden itibaren Bankalara ödenmesi gerektiği açıklanmıştır. Dolayısıyla, bankalara ödenmesi mecburiyeti getirilen amme alacakları, bu mecburiyetin getirildiği tarihten sonra vergi dairesi veznelerince nakden veya çekle tahsil edilmeyecektir.

Buna göre Bankalar aracılığıyla ödenmesi zorunlu olan vergiler, aşağıdaki tablodaki gibidir.

 

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları