ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

20 Aralık 2020 20:49:00

FİRMALAR, KURUMLAR VERGİSİ İÇİN ENDEKSLEME İLE YATIRIM TEŞVİKTEN MAKSİMUM NASIL YARARLANABİLİR            

Yatırım teşvik belgesi alarak yeni yatırım yapan halı, iplik, kumaş, bitkisel yağ, mobilya, imalatı yapan firmalarca yoğun olarak sorulan bir soru da;

 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre yapılacak yeniden değerleme işlemi; teşvik belgesinin içeriğindeki yatırımın, tamamlanarak devreye alınması, üretime başlanması suretiyle aktifleştirildiği dönemde mi, yoksa teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı dönemde mi yapılır?

Şeklindedir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin ikinci fıkrasında, …Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısım hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır. hükmü yer almaktadır.

Buna göre, mükellefin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarının tamamlanarak tamamlama vizesi yapılması için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edildiği dönemi izleyen hesap döneminden itibaren, indirimli kurumlar vergisi uygulaması nedeniyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere, bu yatırımla ilgili kalan yatırıma katkı tutarı dikkate alınarak endeksleme yapılması mümkün bulunmaktadır. Dolayısıyla, endeksleme konusunda 3 temel şart bulunmaktadır:

1- Tamamlama vizesi yapılması için bakanlığa müracaat edilmiş olmalıdır,

2- Bakanlığa müracaat edilen dönemi izleyen hesap döneminden itibaren endeksleme yapılmalıdır,

3- Kalan yatırıma katkı tutarına endeksleme uygulanmalıdır.

Örnek: 

1-(L) A.Ş. yatırım teşvik belgesi kapsamında 2018 hesap döneminde başladığı yatırımını 15/10/2020 tarihinde tamamlamış ve 01/11/2020 tarihinde tamamen işletmeye başlamıştır. Tamamlama vizesi için Bakanlığa 15/10/2020 tarihinde müracaat edilmiştir.

2-Mükellefin, yatırım teşvik tutarı ve yatırıma katkı tutarına ilişkin bazı bilgiler şöyledir:

 

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları