ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

8 Nisan 2020 00:18:00

FİRMALAR, KORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE ÇEK ÖDEMELERİNİ ERTELEYEBİLİR Mİ?

A- Firmalar, Korona Virüsü Nedeniyle Çek Ödemelerini Erteleyebilir mi?

 Firmalar, vadesi gelen çeklerin karşılığını ödemek zorundadır. Bu konuda herhangi bir erteleme sözkonusu değildir.  

Ancak, 2279 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca; koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle ödenmeyen çeklerden dolayı 30.04.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere;

  • İcra takipleri yürütülemez,

2- Takip işlemleri yapılamaz,

3- Yeni icra ve iflas takip talepleri alınamaz,

4- İhtiyati haciz kararları icra ve infaz edilemez. 

B- Firmalar, Çek Ödemeleri İçin Bankalardan Düşük Faizli Kredi Nasıl Alabilir?

Koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kamu bankalarının başlattığı düşük faizli kredi kampanyasına 2 ayrı modelde özel bankalar da dahil olmuştur.

Kredi Garanti Fonu kefalet desteğiyle, kesilmiş çeklerin ödenebilmesi için 10 milyon liraya, genel işletme sermayesi desteği için ise ciroya bağlı olarak 25 milyon liraya kadar kredi kullandırılacaktır. Her iki kredi türünün de vadesi 12 ay faizi %9.5 olarak belirlendi.

Hazine destekli TKGF kefaletiyle başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin, düzenledikleri çekleri ödeyebilmeleri amacıyla “Çek Ödeme Destek Kredisi” kullandırılacaktır.

Cirosu 25 milyon liraya kadar olan müşteriler için 1 milyon lira olan azami kredi, 25-125 milyon lira arasında ciroya sahip olanlar için 5 milyon lira olacak. 125 milyon liranın üzerinde ciroya sahip müşteriler ise 10 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Bu kredilerin 3 ay anapara ve faiz ödemesiz olmak üzere vadesi 12 ay, faizi %9.5 olacaktır.

Çek Ödeme Destek Kredisi, KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler bazında şöyledir:

 

 C- Firmalar, İşletmeye Sermaye Sermayesi İçin Bankalardan Düşük Faizli Kredi Nasıl Alabilir?

Firmalara, KGF kefaletiyle Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği sağlanacaktır. 2020 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayısını vade boyunca korumayı taahhüt eden şirketlere, 3 ay ödemesiz, toplam 12 ay vade ve %9.5 faizle kredi kullandırılacaktır.

Bu kredide cirosu 25 milyon liraya kadar olan şirketler için üst limit 5 milyon lira, 25-125 milyon cirolu şirketler için üst limit 25 milyon lira, 125 milyon üzeri cirolu şirketler için ise üst limit 50 milyon lira olarak belirlenmiştir.

KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler bazında azami işletme sermayesi kredi tutarları şöyledir:


D-
Çek ve İşletme Sermayesi Kredilerinden Yararlanmak İçin Ne Zamana Kadar Müracaat Yapılmalıdır? 

 

Çek desteği ve Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Kredisinden, sektör farkı olmaksızın, salgından oluksuz etkilenen kurumsal ve ticari müşteriler yararlanabilecektir. Başvurular 30 Mart 2020’de başlayacaktır

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları