ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

3 Haziran 2020 00:09:00

E-FATURA MÜKELLEFLERİ, NEDEN KAĞIT FATURA DÜZENLEYEMEZ?

 Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 2017/3886 Esas, 2019/7414 no.lu Kararı, 13.05.2020 tarih ve 31126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Danıştay Kararında, elektronik ortamda düzenlenmesi gereken faturanın kağıt ortamında düzenlenmesi nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezası hukuka aykırı bulunmuştur.

7103 Sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle, Özel Usulsüzlükleri ve Cezalarını düzenleyen Vergi Usul Kanunu’nun 353 üncü maddesi, 27.03.2018 tarihinden itibaren, değiştirilmiş olup; Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere Özel Usulsüzlükler ve Cezalarının kapsamı genişletilmiştir.

e-Fatura olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamında düzenlenen faturaya ilişkin olarak kesilen özel usulsüzlük cezasının hukuka aykırı bulan Danıştay Kararına ilişkin olay, 7103 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerin yürürlük tarihi olan 27.03.2018 tarihinden öncedir. Bu tarihten önce, Genel Tebliğ hükmü uyarınca Özel Usulsüzlük cezaları kesilmekteyken, bu tarihten sonra kanun maddesinde değişiklik yapılarak, cezaların kanunilik ilkesine uygun hale getirilmiştir.

Buna göre; e-Fatura düzenleme zorunluluğu bulunan mükelleflerin, mevzuatta belirtilen istisnaların haricinde, kağıt ortamında fatura düzenlememeleri menfaatlerine olacaktır.

 

                                                                                                         

 

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları