ZEKERİYA ASLAN

ZEKERİYA ASLAN

13 Ocak 2020 00:04:00

2019 YILI İHRACAT BEDELELRİNİN DAB'A BAĞLANMASI ŞART MI?

İhracatçı firmalarca 2019 yılı ihracatlarıyla ilgili olarak çok sık sorulan bir soru da;

“2019 yılında yapılan ihracatlara ilişkin bedellerin Döviz Alım Belgesine (DAB’a) bağlanması şart mı?”

Şeklindedir. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin İhracat Bedelleri Hakkındaki 2018-32/56 Sayılı Tebliğ uyarınca 31.12.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

1-Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü

geçemez(Madde 1).

2-Bankalarca söz konusu bedellerin yurda getirildiğine dair tebliğ ekinde yer alan İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenlenir(Madde 8).

3-Dolayısıyla ihracat bedellerinin DAB’a bağlanma zorunluluğu 31.12.2019 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

4-32 Sayılı Karara İlişkin İhracat Bedelleri Hakkındaki 2018-32/56 Sayılı Tebliğin yürürlüğe girdiği 31.12.2019 tarihte açık bulunan ihracat hesapları için, bu Tebliğin ihracatçı lehine olan hükümleri uygulanır. Bu nedenle, 31.12.2019 tarihine kadar DAB’a bağlanmayan ihracat bedellerinin de DAB’a bağlanma zorunluluğu yürürlükten kaldırılmıştır.

Örnek:

Yorum yap

Yazarın Diğer Yazıları