Sera gazı emisyonları azaltılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında il genelinde ısınma amaçlı kullanılan doğalgaz oranını yüzde 30’dan 2019 yılında yüzde 60’a çıkartarak, karbon emisyonunu azalttı
Sera gazı emisyonları azaltılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında il genelinde ısınma amaçlı kullanılan doğalgaz oranını yüzde 30’dan 2019 yılında yüzde 60’a çıkartarak, karbon emisyonunu azalttı,  2018’de yaklaşık 60 bin konutta doğalgaza geçiş sağladı, hazırladığı yeşil projelerle sağlıklı bir kentin kapısını araladı.

SERA GAZI EMİSYONLARI YÜZDE 40 AZALTILACAK

Dünya İklim Günü’nü hayata geçirdiği projeleriyle kutlayan Büyükşehir Belediyesi şun bilgileri verdi: “Yenilikçi fikirleri eyleme dönüştürerek toplum için değer üreten bir belediye olarak, kurumsal bilgi birikimleri, ekip çalışması sonucu ortaya çıkan sinerjiyle birleştirerek enerjiye dönüştürdük. 2011  İklim Değişikliği Eylem Planını hazırlayan ilk belediye olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi son olarak 2017 yılı Aralık ayında, ortalama küresel ısınmanın 20 derecenin altında tutulmasına katkıda bulunmak gibi ortak bir vizyona sahip olan başkanlar akdini imzaladı. Akit uyarınca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2030 yılı için sera gazı emisyonlarını en az yüzde 40 azaltmayı ve iklim değişikliğine uyum konusunda bir program oluşturmayı taahhüt etti. Bu girişimle birlikte Gaziantep, SEİEP kapsamında iklim değişikliğine uyum konusunu da Türkiye'de ilk iki belediye arasına girdi. Eylem planlarıyla ulaşım, hizmet, sanayi ve konut sektörleriyle atık yönetimi ve su yönetiminde sera gazlarını azaltmaya yönelik sektörlere göre alt faaliyetler belirlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ‘Çevre Dostu Kamu Binası’ olabilmek için çalışmalarını 2013 yılından itibaren sürdürdü. Her yıl teknolojiyi ve binalarda yeni enerji verimliliği yöntemlerini takip ederek çalışmalarına devam etti. Projelerle enerji tüketimleri olabilecek en az düzeye indirerek, çevreye karbohduoksit salınımı da azaltıldı. En büyük hedef; sıfır karbon emisyonuna sahip belediye olmak. Kentte diğer kurumlara örnek olmak amacıyla kendi çalışma ortamında yapılan 'Çevre dostu kamu binası'' çalışması ile kurum binası BREEAM yeşil bina sertikasını almaya hak kazandı.

BÜYÜKŞEHİR TÜRKİYE’DEKİ İLK KURUM OLDU

Yaşamın her anında enerji tasarrufu için yapabilecek pek çok yöntem olduğu bilinciyle yola çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ‘Bir dokunuş yeter, geleceğe enerji bırak’ sloganıyla başlattığı ‘Enerji Verimliliği’ kampanyasıyla çalışanlarına tasarruf önerileri verirken aynı zamanda hizmet binasında enerji tüketimini düşürerek enerji tasarrufu yapmayı, karbon salınımını birey bazında düşürmeyi hedefledi. Enerji verimliliğinin sağlanmasında, sistematik bir yaklaşım gerekmektedir. Bu da enerji yönetim sistemlerinin oluşturulmasıyla mümkündür. Kurumumuz 2015 yılından itibaren ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazanan Türkiye’deki ilk kurum olmayı başardı. Kurumumuz böylece tüm faaliyet alanlarında enerji performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt etti.

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİYLE GÖZ DOLDURDU

Dünya’nın giderek en büyük sorunu haline gelen enerji ihtiyacını, yenilenebilir enerji kaynakları ve temiz enerji kaynaklarıyla çevreye zarar vermeden çözmemiz mümkün olduğu bilincine sahip olan belediye bu kapsamda ülkede örnek gösterilebilecek projelere imza attı. Büyükşehir Belediyesi olarak enerji alanındaki misyonumuz Yenilenebilir Enerji kaynaklarından azami ölçüde istifade ederek, çevre dostu ve verimli projelerin hayata geçirilmesi ile birlikte ülkenin enerji üretimine ve enerji verimliliğine katkı sağlayarak kent bazında karbon emisyonunu düşürmektir. Bu doğrultuda Büyükşehir belediyesi olarak toplamda 10,56 Mw kurulu gücünde yenilenebilir enerji santralimiz faaliyet gösterdi. Yenilenebilir enerji alanında Güneş Enerjisi ile beraber rüzgar ve biyogaz enerji santrali çalışmaları yürütüldü, Oğuzeli Gündoğan’da 1 MW Hayvansal atık kaynaklı biyogaz enerji santrali ile çevresel problemlerin çözüme kavuşturuldu. Şehirde sera gazı emisyonları azaltılmasına katkı sağlayan, toprak verimliliği arttıran ve temiz su kaynaklarının kirlenmesi engelleyen projede, hayvansal atıkların organik gübreye dönüştürülerek milli ekonomiye katma değer sağlanması ve atığın zararlı çevresel etkilerinin ortadan kaldırılması sağlandı. Güneş ışınım miktarları kentke üretim için oldukça verimli olup kurum tarafından kurulan toplam 2140 KW kapasiteli Güneş enerji santralleriyle temiz üretim desteklendi. Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak karbon emisyonunu azaltmak amacıyla 2014 yılında il genelinde ısınma amaçlı olarak kullanılan doğalgaz oranı yüzde 30 iken 2019 yılında yüzde 60’a düşürüldü, 2018 yılında yaklaşık 60 bin konutta doğalgaza geçiş sağlandı. 8.5 milyon metrekareye kurulan 300 bin nüfuslu Kuzeyşehir yeni bir yaşam alanı olarak planlandı. Organize bölgesinde çalışan personellerin konut ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanarak şehir merkezinden gelen personel servislerinin azaltılması sebebiyle sera gazı emisyonları da azaltılması sağlanacak. 2015 yılında Ulaşım Master Planı hazırlanarak 2016 yılı itibariyle uygulamaya başladı. Plan 2030 yılı öngörülecek şekilde planlandı. 3 yıl içinde 20 kilometre Bisiklet Yolu yapılmış yeni güzergâhlar üzerinde çalışmalar devam etti. 26 kilometre tramvay hattı kullanimasyon filmi ve tiyatro gösterileri, web sitesi, akıllı telefon uygulamalarıyla konuların önemini ayrıca pekiştirildi. 2017 itibariyle GAZİRAY Projesi’nin yapım çalışmalarına başlandı. Şu an hat yüzde 90 oranda tamamlandı. 25 kilometre uzunluğundaki hat, OSB-Küçük Sanayi bölgesini kapsayacak. Ulaşımda yeni bir hamleyle metro çalışmaları başlatıldı. Metroda 1’inci etap 10,5 kilometre, 2’nci etap 15 kilometre olacak, 134 tane CNG’li otobüs bulunmaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi aldığı kararla şehir merkezinde yapılacak binalarda yapı kullanım belgesi  için 10 adet ağaç dikme zorunluluğu getirildi. Son 5 yıl içinde 210 bin  öğrenciye Çevre Bilinci eğitimi verildi. Karbon Emisyonu azaltım projesi kapsamında 169 çiftçiye 50 bin zeytin fidanı dağıtıldı. Tarımsal alanda solar sulama sistemleri kuruldu. 4 ilçede oluşan atıklar için 2 adet atık transfer istasyonu kuruldu.”Bülten


Haber Merkezi
20.09.2019


Yorum yap

Diğer Haberler