İrfan Kaplan'dan Meclise önerge

CHP Gaziantep Milletvekili, TBMM İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Alt Komisyon Üyesi İrfan Kaplan, TBMM’ye çocuk hakları ile ilgili önerge verdi.
İrfan Kaplan'dan Meclise önerge

CHP Gaziantep Milletvekili, TBMM İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Alt Komisyon Üyesi İrfan Kaplan, TBMM’ye ülkemizde artan çocuk işçiliği ve çocukların temel hakları ile ilgili tüm konuların araştırılması, çocukların geleceği için gerekli önlem ve tedbirlerin alınması amacı ile 22 milletvekili imzasıyla birlikte bir Meclis Araştırma açılması önergesi verdi.

“ÇALIŞTIRILAN, ÇALIŞMAYA ZORLANAN ÇOCUKLARIMIZ YETERLİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM OLANAKLARINDAN FAYDALANAMIYOR!”

Milletvekili Kaplan, neredeyse ülkemizin her ilinde, tarım ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda çalıştırılan çocuklara dikkat çekerek eğitim ve öğretimden mahrum bırakıldıklarını ve ağır işlerde çalışan çocukların geleceklerinin tehlikede olduğunu belirtti. Kaplan: Ülkemizde Doğu’dan Güneydoğu Anadolu Bölgesine, Ege’den Marmara’ya kadar neredeyse her ilde ve her bölgede çocuk işçiler çalıştırılmaktadır. Çocuklarımız tarım sektöründe, Ege’de, Adana’da Çukurova’da pamuk tarlalarında, Karadeniz’de fındık ve çay bahçelerinde, Hatay’da, Malatya’da İslahiye, Nurdağı’nda tarlalarda, bahçelerde aileleriyle birlikte mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırılmaktadır. Özellikle sanayinin yoğun olduğu bölgelerde sanayilerde yaş ve güçlerine bakılmaksızın ağır koşullarda çalıştırılmaktadır. Atölyelerde, eczanelerde, hizmet sektöründe, tamirhanelerde, inşaat sektöründe çalıştırılan çocuklarımız eğitimlerinden yoksun kalmakta; sağlıklarından olmakta; iş cinayetlerine kurban gitmektedir. Sağlıklı ve huzurlu bir alanda büyümeleri, eğitim görmeleri gerekirken çalıştırılan çocuklarımızın ne yazık ki çalışma hayatında istismar edilmesiyle gelecekleri tehlikeye atılmaktadır” dedi.

“ÇOCUKLAR SALDIRI, TACİZ VE AŞAĞILAMALARA MARUZ KALARAK BÜYÜK TRAVMALAR YAŞAMAKTADIR!”

Kaplan, mendil satıcılığı, seyyar satıcılık gibi sokaklarda para kazanmaya çalışan çocukların birçok kötü muameleye maruz kaldığını ifade ederek “Çalıştırılan, çalışmaya zorlanan çocuklarımız yeterli eğitim ve öğretim olanaklarından faydalanmadığı gibi; özellikle mendil satıcılığı, kâğıt toplayıcılığı, seyyar satıcılık gibi alanlarda çalıştırılan çocuklarımız fiziksel ve ruhsal anlamda şiddete, saldırıya, cinsel tacize ve aşağılamalara da maruz kalmakta; büyük travmalar yaşamaktadırlar” dedi.

“SON 17 YILDA ÇOCUK İŞ CİNAYETLERİ ARTTI!”

Kaplan, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine dikkat çekerek: “Tarımda, inşaatta, sanayide, eczanelerde, sokaklarda, küçük atölye ve işletmelerde, konaklama ve turizm sektöründen, tamirhanelerde çalışan çocuk işçiler en çok trafik kazalarında, boğularak, ezilerek, yüksekten düşerek, şiddete uğrayarak ya da yanarak hayatlarını kaybetmektedir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin açıkladığı raporlara göre AKP dönemindeki son 17 yılda iş cinayetleri sonucunda hayatını kaybeden işçilerin sayısı 24 bini aşmıştır.  2013 yılında 59 çocuk, 2014 yılında 54 çocuk, 2015 yılında 63 çocuk, 2016 yılında 56 çocuk, 2017 yılında 60 çocuk, 2018 yılında 67 çocuk, 2019 yılında da 55 çocuk, 2019 yılında ise 67 çocuk iş cinayetleri nedeniyle yaşamını yitirdi. 2014-2016 yılları arasında 13 bin 616 sigortalı çocuk işçi iş kazası geçirdi. Çocuk işçi ölümlerinin en çok yaşandığı iller, mülteci nüfusunun yoğun olduğu Adana, Şanlıurfa, İstanbul ve Gaziantep olurken ölümlerin en çok yaşandığı iş kolu tarım-ormancılık iş kolu olmuştur. Tüm bu sayılar, ülkemizdeki çocuk işçiliğindeki vahim tabloyu gözler önüne sermektedir” dedi.

“ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İNSAN HAKLARI SORUDUR! SOMUT VE KALICI POLİTİKALARLA BU SORUN ÇÖZÜLMELİDİR!”

Kaplan, özellikle çalıştırılan ve çalışmaya zorlanan çocukların temel haklardan da mahrum kaldığını belirterek; 2018 yılının Hükümet tarafından Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ilan edilmesine rağmen herhangi bir olumlu atılım olmadığı açıkladı. Milletvekili Kaplan, “Çocuk işliği, insan hakları sorunudur. Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması için yeni adımlar atılmalı, somut ve kalıcı politikalar üretilmelidir. Çocuk işçiliği ile mücadelede başarılı olabilmek için çocuk hak ihlallerinde cezasızlık son bulmalıdır. Özellikle dar gelirli ailelerin maddi yetersizliklerinden kaynaklı çalıştırılan çocukları için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yeni projeler üretilmeli, bu ailelerin çocuklarıyla ilgili sağlık, eğitim, barınma ve sosyal haklar ile ilgili somut adımlar atılmalıdır” dedi.

“SIĞINMACI ÇOCUKLAR DA TEHLİKEDE!”

Özellikle son yıllarda Türkiye’de artan sığınmacı nüfusuna da dikkat çekerek, sığınmacı çocukların da eğitim, sağlık ve barınma haklarının iyileştirilmesi gerektiğini savunan Kaplan, “Bir diğer önemli konu ise, ülkemizde bulunan “sığınmacı” nüfusundaki artışa bağlı olarak çalıştırılan sığınmacı çocuklardır. Bu çocuklarımız, özellikle mültecilerin yoğun olduğu iller olan Gaziantep, Şanlıurfa, İstanbul, Hatay gibi illerde inşaat, temizlik, hizmet, sanayi, tekstil sektörlerinde insanlık dışı koşullarda çalıştırılmaktadır. Bu çocuklarımızın çoğu eğitim alamamakta, sokak tarafından dışlanmakta ve aşağılanmaktadır. İlgili Bakanlıkların mülteci çocuklarımızın çalıştırılmaması ile ilgili de somut projeleri olmalı; bu çocuklarımızın eğitim, sağlık ve barınma hakları yeniden ve nitelikli biçimde iyileştirilmelidir. Tüm bu neden ve sebeplerden dolayı, ülkemizde artan çocuk işçiliği, çocuk iş cinayetleri, çocuklarımızın eğitim olanakları, temel hakları ile ilgili tüm konuların araştırılması, çocuklarımızın geleceği için gerekli önlem ve tedbirlerin alınması amacı Meclis Araştırma açılmasını gerekmektedir” dedi.Bülten

 

 

 


Haber Merkezi
23.01.2020


Yorum yap

Diğer Haberler