Antibiyotik Bağımlısıyız

Gaziantep’te 2011 yılında yüzde 57,58 olan antibiyotik kullanma oranı 2018 yılında 31,66’ya düştü
Antibiyotik Bağımlısıyız

Gaziantep’te 2011 yılında yüzde 57,58 olan antibiyotik kullanma oranı 2018 yılında 31,66’ya düştü. Aile hekimlerinin reçetelerinde antibiyotik kullanma oranı yüzde 50 civarında düşüş gösterse de Gaziantep antibiyotik kullanımında hala Türkiye ortalamasının üstünde.

ÇOCUKLARIN DİRENCİNİ DÜŞÜRÜYOR

Gaziantep Valisi Davut Gül, her türlü önleme karşı hasta olunduğu durumlarda Antibiyotik ağırlıklı bir tedavinin uygulandığını belirtti. Vali Gül, “ Bu ilaçların yüzde 50’si maalesef kullanılmıyor. Çocuk iyileşme eğilimi gösterdiğinde ilacı kesmek çocukların direncini düşürüyor. Okullarda bu eğitimin verilmesi,  çocuklarımızın hem gereksiz ilaç kullanmamaları hem de beslenme ve hijyen noktasında bilinçlenmesine katkı sunacak” dedi.

İLAÇLARIN YÜZDE 46’SI HİÇ AÇILMADI

Gaziantep’te 2019 yılında 13 bin 500 ilaç kutusu toplandığı öğrenilirken,  ilaçların kategorize edilerek tek tek sayıldığı, toplam ilaç kutusu içerisinde açılmış kutu sayısının 7 bin 331, açılmamış ilaç sayısının ise 6 bin 182 olduğu, toplanan ilaçların yüzde 46’sının hiç açılmadan atıldığını, bunların içerisinde antibiyotiklerin ilk sırada geldiğini bildirildi.

1150 KİLOGRAM ATIK İLAÇ TOPLANILDI

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, 8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası işbirliği ile yapılan ‘Evsel Atık İlaçların Bertarafı’ projesi kapsamında bir yılda güncel hali ile 1150 kilogram atık ilaç toplanıldı.  Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada: “ Vatandaşımızın etkili, hakkaniyetli ulaşılabilir ve hakkı olan kaliteli sağlık hizmeti alabilmesini sağlamak hepimizin görevidir. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerini belirleyen göstergeler arasında eğitim ve sağlık göstergeleri önemli bir yer tutmaktadır.  Sağlık bilindiği gibi en dinamik sektörlerden biridir. Ülkemizde ilaca erişilebilirlik tüm sağlık politikasının bir parçası hatta bir ülkenin ekonomik ve sosyal politikalarının bir bileşeni olarak değerlendirilmektedir. Ancak dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı çeşitli boyutlarda sorunlara neden olmakta ve akılcı olmayan ilaç kullanımı; bütün dünyada en temel sağlık sorunlarından biri olarak görülmektedir. DSÖ’nün raporunda ilaçların yarısından fazlasının uygun olmayan şekilde reçetelendiğine ve hastaların yarısının ilaçlarını doğru kullanmadığına vurgu yapılması dünyanın bu konuda kat etmesi gereken epeyce uzun bir yolu olduğuna işaret etmektedir.”

7 YILDA YÜZDE 50 ORANINDA DÜŞÜŞ

Gaziantep’te 2011 yılında yüzde 57,58 olan antibiyotik kullanma oranı 2018 yılında 31,66’ya düştü. Yapılan açıklamada: “ Antibiyotiklerin keşfi tıp dünyasında önemli bir dönüm noktası olmuştur. Ancak bu grup ilaçların aşırı ve uygunsuz kullanımı ile hız kazanan direnç sorunu hem ülkemizde hem de tüm dünyada önemli bir halk sağlığı problemine dönüşmüştür.     2011 yılında Gaziantep’te aile hekimlerimizin reçetelerinde antibiyotik bulunma oranı %57,58 iken bu oran 2018’de % 31,66’ya kadar düşmüştür. Olumlu bir gerileme görülmekle birlikte hedefimiz, Türkiye ortalamasının altına düşmek olmalıdır. Bilinmelidir ki antibiyotikler insan hayat kalitesine ve yaşam süresine çok değerli katkılar sunmuştur. Ancak bu katkının devamı takdir edileceği gibi doğru teşhis ve uygun ilacın yeterli sürede ve uygun şekilde kullanılması ile mümkün olacaktır” denildi.

İLAÇLAR KATEGORİZE EDİLEREK SAYIMI YAPILDI

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, 8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası işbirliği ile yapılan ‘Evsel Atık İlaçların Bertarafı’ projesi kapsamında bir yılda güncel hali ile 1150 kilogram atık ilaç toplanıldı.  Toplanan atık ilaçlar gruplarına göre ayrım yapılarak en fazladan en aza doğru sıralama yapıldığında,  ilk beş sırada ağrı kesicilerin, antibiyotiklerin, solunum sistemi ilaçları, mide bağırsak sistemi ilaçları ve kalp damar sistemi ilaçlarının olduğu tespit edildiği öğrenilirken, ilaçlar kategorize edilerek sayımı yapıldığında, toplanan ilaçların % 46’sının hiç açılmadan atıldığı, gruplarına göre ilk altı grup ilaca bakıldığında ise;  Antibiyotiklerin % 55,66’sının,  Ağrı kesici ve Anti-inflamatuarların % 40,35’nin, Solunum sistemi ilaçlarının % 37’nin, Mide bağırsak sistemi ilaçlarının  %45,11’nin Kalp damar sistemi ilaçlarının  ise % 60,27’sinin  Vitamin ilaçlarının ise  % 38,74’sinin hiç açılmadan atıldığı belirlendi.

AKILCI İLAÇ KULLANIM İLKELERİ

 Bütün bu sonuçlar Gaziantep’te başta antibiyotik kullanımı konusu olmak üzere akılcı ilaç kullanım ilkeleri doğrultusunda, sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik  tüm çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğini, bu konuda başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının, vatandaşlarımızın, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının önemli bir sorumluluğu olduğunu, vatandaşlarımızın sağlık sorunlarında muhakkak hekime danışmaları gerektiğini eğer hekim kontrolünde ilaçlı tedavi uygun görülmüş ise ilaçların doğru ve reçetede yazılan sürede kullanılmasının önemini ayrıca ilaç kullanımı konusunda hekim ve eczacının dışındaki tavsiyelere riayet edilmemesi gerektiğini göstermektedir.   

 

 

 


Mehmet Torun
19.11.2019


Yorum yap

Diğer Haberler